Nudimo usluge: 

Izrade vizuelnog ideniteta, dizajn logotipa, ilustracija, info grafika, animacija, animiranih oglasa i banera, dizajn web prezentacija, reklamnih kampanja, kreiranje i održavanje naloga na društvenim mrežama... 

Vizuelni identitet

Snažan vizuelni identitet nije samo lep, on mora da bude svrsishodan. Vizuelni identitet dizajnirate za budućnost vašeg brenda.
Dobar vizuelni identitet mora da bude fleksibilan i da raste sa vašim brendom. Takođe svaki element mora da dopunjuje drugi, vizuelni identitet je vaše sretstvo za komunikaciju jednom rečiju vaše lice.
Vizuelni identitet treba da sadrži sledeće elemnte: Logo, Boje, Font (Tipografiju), Štampani materijal (Memorandum, Vizit kartu, Fasciklu, Kesu...) Fotografiju, Ilustraciju, Interaktivne elemente, Video, Web.

Logo

Logo je prva poruka koju šaljete, vaš identitet, kojim se predstavljate. Dobar logo je vizurlni znak koji govori šta ste i ko ste.
Ne postoji ni jedan šablon po kojem se logo dizajnira ali njegov izgled utiče na to kakao će ljudi percipirati vaš brend. Bez obzira na sam dizajn, logo treba da bude dovoljno jasan i prepoznatljiv.
Dizajn vašeg logotipa je najjednostavniji vizuelni prikaz vašeg poslovanja. 

Animacija

Fabrika dizajna nudi uslugu izrade video animacije. Većina potrošača više voli video sadržaj od čitanja na internetu. Postoji više razloga zbog kojih animacija
funkcioniše bolje nego druge vrste visuala. Animacija održava pažnju, izaziva emociju, pojednostavljuje složene teme, animacija je jednostavno zabava.
Video animacije koji predtsavljaju vaš proizvod, info grafike kao i najave za razna dešavanja su neophodna za vaše uspešno poslovanje.

Web dizajn

Želite biznis u pokretu? Povećajte prodaju i zadovoljstvo korisnika.
Veb dizajner radi na izgledu, u nekim slučajevima, sadržaju veb stranice. Izgled se, na primer, odnosi na korišćene boje, font i slike.
Dobar veb dizajn jednostavan je za upotrebu, estetski je doteran i odgovara korisničkoj grupi i brendu same web stranice.

Kontakt

This web page was designed with Mobirise